Forumnyheter:

Vårt senaste flugmönster: Zonker, steg för steg av Jonas 'Strömmen' Hällgren

Huvudmeny

Eskil Erlandssons "fiskepolitik"

Startat av Tafsbrott, november 23, 2012, 13:06:31

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.


Betis

Citat från: Tafsbrott skrivet november 23, 2012, 13:06:31
:bonk: :bonk: :bonk: :bonk: :bonk:

http://fiskejournalen.se/rivstart-pa-brevkampanjen/

Skriv på så kanke karln försvinner  :lumber:
Det blir bara byte av bajs till avföring.
Det här måste helt enkelt dras igång ett sjujävla ståhej om. :loopis: :loopis:
Om det sitter sossar, moderater, centerpartister eller han där nere med horns svärmor själv på jordbruksministerns post så blir det samma resultat.
Det är vi som genom opinion måste ge dem nya direktiv.
Det är fisken som ska räddas inte fritidsfiskare eller yrkesfiskare.
I am the real one.
No fucking Spanish substitut.

strömmen

Citat från: Betis skrivet november 23, 2012, 13:31:02
Det blir bara byte av bajs till avföring.
Det här måste helt enkelt dras igång ett sjujävla ståhej om. :loopis: :loopis:
Om det sitter sossar, moderater, centerpartister eller han där nere med horns svärmor själv på jordbruksministerns post så blir det samma resultat.
Det är vi som genom opinion måste ge dem nya direktiv.
Det är fisken som ska räddas inte fritidsfiskare eller yrkesfiskare.
Huvet på spiken! MVH/Jonas

Betis

För er som inte vet, vår ena katt som är lite exctra dum i huvvet fast trots det väldigt charmig heter just på förekommen anledning Äskil...... ::)
Honom tänker jag INTE avsätta...
I am the real one.
No fucking Spanish substitut.

Betis

Ett annat stort problem i sammanhanget är att sportfiskare blir alldelles sanslöst förvånade , chockade och upprörda över denna 40 år gamla nyhet.
Hur faan ska vi få allmänheten(som generellt sett ger precis lika mycket fan i fisk som 08or bryr sig om snöskotrar) att förstå och se detta problem när vi själva blundar för det?

Det ger yrkesfiskare och kraftbolag helt öppet mål för vi är iväg å pissar.
Eller fiskar i Norrbyströmmen.........
I am the real one.
No fucking Spanish substitut.

Tafsbrott

Citat från: Betis skrivet november 23, 2012, 14:52:18
Ett annat stort problem i sammanhanget är att sportfiskare blir alldelles sanslöst förvånade , chockade och upprörda över denna 40 år gamla nyhet.
Hur faan ska vi få allmänheten(som generellt sett ger precis lika mycket fan i fisk som 08or bryr sig om snöskotrar) att förstå och se detta problem när vi själva blundar för det?

Det ger yrkesfiskare och kraftbolag helt öppet mål för vi är iväg å pissar.
Eller fiskar i Norrbyströmmen.........

Många som vart upprörda länge kan jag säga.

Betis

Eskil Erlandsson har ju en jordbruksfastighet i sina hemtrakter , Angelstad, där har fiskevårdsområdet ( i vilket omnämd säkert är medlem) satsat massa pengar och arbete med att restaurera ett strömvatten för att hjälpa ett klent öringbestånd.
Eskil han har i sin tur grävmaskinrensat samma vattendrag en bit nedströms..... :loopis: :bonk: :doh:
I am the real one.
No fucking Spanish substitut.Betis

Tror vi tappar för mycket trovärdighet om vi barakalla honom för dum i huvvet.
Klart faan karln inte är dum , det är inte Fredrik Reinfelt heller som anställt honom.
Det handlar om att de har helt andra värderingar än oss.
De skiter fullkomligt faan i hur det går med laxen eller Östersjön, de skall vinna nästa val och det går inte att göra om man säger att man skall lägga ner yrkesfisket.
Smaka på det, testa vilket parti som hellst och sätt argumentet i deras mun.
-Vi vill förbjuda allt kommersiellt fiske i Östersjön för fisken är för giftig att äta!

Det är något märkligt, romantiskt och magiskt med yrkesfiskare.
Tänk om man hade försökt rädda våra bödlar med samma argumentation.
-Ja du vet vi kan inte avskaffa dödsstraffet för tänk på alla bödlar som då skulle bli arbetslösa, de har ärvt sina yrken i generationer och har haft som tradition å hugga huvet av folk och nu måste de plötsligt sluta med det?
I am the real one.
No fucking Spanish substitut.

Betis

Här är ett pressmedelande som Curt Johansson och Erik Erlandsson skrivit å Ssfk vägnar.
Vi har som sagt haft lite mail-debatt i klubben.


ÖSTERSJÖNS VILDLAXAR - MISSKÖTT NATURRESURS TILL BESKÅDANDE

I "Uppdrag Granskning"  6/11 behandlades vildlaxens situation i Östersjön.
Det är på tiden att den naturresurs, som vildlaxen utgör, nu får sin högst berättigade uppmärksamhet, i all synnerhet som det ännu år 2012 saknas en vettig strategi för långsiktigt hållbar förvaltning - baserad på sunda biologiska principer.

På ett utmärkt sätt behandlades stora delar av laxproblematiken, även om vissa väsentliga delar tyvärr saknades, vilket sannolikt kan tillskrivas utrymmesskäl.
Undertecknade, varav en medverkade i programmet, vill här bidra med de delar som inte fick plats.

1)       STARKT MINSKAD ÖVERLEVNAD AV UNGLAX
Sedan början av 90-talet, då överlevnaden hos vildlaxens postsmolt (stadiet fr.o.m. laxungarnas utvandring ur hemälven och fram till första vintern i havet) normalt var ca 30%, har överlevnaden minskat successivt, ned till nuvarande ca 8-9 %. Orsakerna är långtifrån kända. Man har bl.a. föreslagit ökningen av gråsälens numerär och/eller tiaminbrist (B-vitamin).

2)   BETEENDERUBBNINGAR??
Enligt pågående forskning, är en betydande del av den lax som vandrar in i Mörrumsån för lek sannolikt född i andra älvar. Även här kan bristen på B-vitaminet tiamin vara orsaken.
Skulle detta stämma riskerar  Östersjöns laxstammar att utplånas på sikt, eftersom deras älvspecifika gener blandas upp med gener från andra älvar.(Varje älv har sin egen laxstam, med sin egen DNA-uppsättning, vilket är synnerligen viktigt för dess framtida överlevnad.)

Vidare uppges DNA-prover av laxar i Mörrumsåundersökningarna indikera ett betydande genetiskt inslag av öring. Sannolik orsak till felvalet av lekpartner anses även här vara tiaminbrist.
I så fall torde man tala om samma problemorsak som för de stora sjöfågeldödligheterna utefter Östersjökusten senare år.

Dessa allvarliga farhågor har resulterat i att bland annat Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), WWF, Sveaskog och Göte Borgströms Stiftelse för fiske- och vattenvård tillsammans beslutat satsa stora summor och resurser i fortsatt forskning kring dessa frågor.
                                                                                                               
3)      TRÅLFISKET EFTER SILL OCH SKARPSILL I ÖSTERSJÖN
Nya kunskaper tyder på att man vid trålning efter sill och skarpsill får en betydande bifångst av unglaxar, nyutkomna till Östersjön (postsmolt). Enligt HaV:s bedömning, baserad på preliminära beräkningar av SLU, uppges inemot ca 200 000 postsmolt fångas i dessa trålar årligen. Detta kan jämföras med att den totala fångstkvoten för östersjölax (yrkesfisket) år 2012 var 123 000 laxar.

Speciellt skarpsilltrålningen är extra problematisk, i och med att det i praktiken saknas möjlighet att kolla vad fångsten består av; allt går ju efter någon veckas fiske som "ävja" till fiskmjölsindustrin..
Det förhållande, att dessa trålfångade laxar i huvudsak används till djurfoder, bland annat för uppfödning av odlad norsk lax, får det hela att bli närmast makabert.

Det förefaller rimligt, att denna dödlighet av unglax, orsakad av trålningen, utgör en del av det bortfall av postsmolt, som nämnts ovan.

4)     LAXFISKEPOLITIKEN
Programmets beskrivning måste anses vara i stort sett helt OK, när det gäller hur yrkesfiskets intressen fått dominera "laxfiskepolitiken", inte bara i Sverige utan - hittills - även inom EU. Men ett par för laxfiskevården betydelsefulla och positiva regeländringar kunde betonats ytterligare:

* Drivgarnsfisket är av EU helt förbjudet i Östersjön fr.o.m. 2008, efter några års utfasning dessförinnan. Fram till stoppet svarade detta fiske för den klart största dödlighetsorsaken för den uppväxande laxen i Östersjön, efter postsmoltstadiet.

* Sverige (genom HaV) har som hittills enda östersjöstat infört förbud mot laxfiske med långlinor (krokfiske till havs) fr.o.m. 2013. Förbudet gäller svenska fiskare.

*EU-parlamentet krävde nyligen i en återremiss till EU-kommissionen att all fångst av lax i Östersjön ska redovisas, och inte enbart yrkesfiskets fångster. Detta för att tillgodose forskningens behov av att ha tillgång till bästa möjliga underlag för beståndsuppskattningar, och de årliga rekommendationerna för beståndsvård och långsiktigt hållbart fångstuttag

Sammanfattningsvis anser vi att "Uppdrag Gransknings" TV-program om laxen var en ordentlig väckarklocka för de makthavande, att snabbt och kraftfullt agera för vildlaxens överlevnad, framför allt för vildlaxens egen skull, men även för den glesbygd där en sportfisketurism med hållbart nyttjande av laxen skulle ge mångdubbelt fler arbetstillfällen än vad nuvarande laxfiskepolitik genererar.

Curt Johansson, fil.lic.
F.d. chef Mörrums Kronolaxfiske och f.d. avd.chef Fiskeriverket

Erik E Hammargren, fil dr.
F.d. rektor Blekinge folkhögskola och f.d. lärare i fiskevård.


I am the real one.
No fucking Spanish substitut.

Henka

Bilder att minnas :)
2014   2010
2013   2009
2012   2008
2011   2007

amebix

fittstuvningshjärna!!!!!!

Betis

Här är ett av mailsvaren...
Bäste Curt,


I egenskap av "laxforskare" vid SLU har vi ombetts kommentera den skrivelse om vildlax som (för kännedom) inkommit från Dig till registrator den 28:e november (dnr 5.9-2874).


Vi är eniga vad gäller huvudbudskapet - det är bra att vildlaxfrågan (via Uppdrag Granskning) får ökad uppmärksamhet! Vi håller också med om att det i programmet saknades några, för laxen, viktiga omständigheter.


Den ökade naturliga havsdödligheten för uppväxande lax sedan mitten av 1990-talet är onekligen en sådan fråga som borde ha lyfts fram, och där orsakerna idag ännu är till största delen okända. I detta sammanhang måste betonas att de skattningar av bifångst av lax inom pelagiskt trålfiske (efter strömming/skarpsill) som vi tagit fram inom ICES (ej för HaV) är osäkra. Det måste även tilläggas att dessa uppskattade bifångster (med reservation för osäkerheterna) inte tycks kunna förklara mer än en mindre del av den ökade havsdödligheten hos laxen, samt att en betydande del av de bifångade unga laxarna p.g.a. andra (ännu okända) naturliga dödsorsaker sannolikt ändå aldrig hade uppnått vuxen ålder. Vad gäller den ökade havsdödligheten och dess möjliga förklaringar finns tveklöst ett klart forskningsbehov!


Vad gäller pågående laxforskning avseende Mörrumsån är det helt korrekt att oroväckande resultat erhållits för vuxen som fångats i ån som (1) påvisats ha subletala halter av vitamin B (tiamin) och där (2) en överraskande hög andel av de tiaminundersökta individerna visade sig bära på främmande genetiska uppsättningar ("felvandrare"). Utöver detta finns även resultat som (3) tyder på en överraskande hög andel av vuxna arthybrider mellan lax och öring i ån - fiskar som innan DNA-analys felaktigt identifierades som riktiga laxar av ytterst rutinerad personal. Som Du nämner är det antal individer som legat till grund för dessa observationer dock alltför lågt för att medge några säkra slutsatser, åtminstone vad gäller punkterna (2) och (3). För dessa frågor pågår därför, som du också nämner, ett forskningsprojekt vid SLU-Aqua baserat på betydligt större material för att reda ut i vilken grad felvandring och arthybrider förekommer (och har förekommit) i Mörrumsån. Några slutgiltiga resultat från denna studie finns i nuläget inte tillgängliga.


Förutom de ämnen som tas upp i Din skrivelse anser vi att Uppdrag Granskning, för att ge en mer nyanserad bild av situationen, även kunde ha nämnt den aktionsplan för lax som fiskerikommissionen för Östersjön (IBSFC) upprättade för perioden 1997-2010, och som faktiskt resulterat i att flera bestånd i Bottniska viken sedan inledningen av 1990-talet utvecklats i positiv riktning från tidigare mycket låga nivåer. Nu lät det i programmet som att alla kurvor för vildlaxen enkom pekar, och länge har pekat, nedåt.


Slutligen kan tilläggas att det i skrivande stund ligger en förslag till ny laxförvaltningsplan för beslut hos EU-Kommissionen. Denna nya laxplan kan komma att innebära en hel del förändringar i den nuvarande laxförvaltningen. Bland annat kan utfasning av utsättning av kompensationsodlade stammar samt inrättade av älvsegna kvoter, bli aktuellt. Detta skulle sätta ytterligare fokus på den vilda laxstammarna och hur dessa förvaltas. För detta krävs även forskning på effekterna av den nya planen, något som vi vid SLU är väl rustade för.


Bästa hälsningar,


Stefan Palm, Johan Östergren & Johan Dannewitz

Institutionen för Akvatiska resurser, SLU
I am the real one.
No fucking Spanish substitut.

isak


Ron

Bra att det kommer fram mer fakta på bordet.
"A fishing pole is a stick with a hook at one end and a fool on the other."

västvis

Bra att det börjar hända något.   :yeah:

Betis

10 år sedan, vad har ändrats å hänt? Ej insatt längre och har även tappat de flesta av mina kontakter i ämnet.
Erik Erlandsson( ej att förväxla med tafsnissen Eskil) är för övrigt tragiskt bortgången.
I am the real one.
No fucking Spanish substitut.