Forumnyheter:

Senaste reportage: River Dee on the rocks av Hjortmyrs

Huvudmeny

Lite gråtfärdig...

Startat av Matte, september 18, 2021, 02:19:18

Föregående ämne - Nästa ämne

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.Matte

I dessa mörka tider så fortsätter jag med glada nyheter från Västerbotten.
För oss här inte oväntat, men så oerhört jävla skönt.
https://balticsalmonfund.com/snart-kan-laxen-vandra-fritt-i-abyalven-hednas-kommer-att-rivas/

Matte

Saxat från Norran:

"Samtliga Skellefteå Krafts vattenkraftverk ska under kommande år prövas inom ramen för den Nationella planen för omprövning av vattenkraften. I och med detta ser Skellefteå Kraft över varje enskilt vattenkraftverk utifrån de tekniska och biologiska krav som finns i de kommande miljövillkoren.

Prövningsprocessen för Åbyälven startar i februari 2023. Men Skellefteå krafts styrelse fattade redan i fredags ett inriktningsbeslut kring detta som går ut på att återkalla tillståndet för fortsatt drift av Hednäs kraftstation.

– Det innebär sannolikt i förlängningen att kraftverket kommer ett rivas ut. Vår bedömning är att de miljöåtgärder som krävs blir för dyra och att det inte är lönsamt med en fortsatt drift av kraftverket som är det enda i Åbyälven, berättar Stefan Forsgren, affärsområdeschef  kraftsystem, vid Skellefteå Kraft, till Norran.

Skellefteå Kraft planerade att genomföra en rad olika fiskvandringsåtgärder vid kraftverket. Nu har förutsättningarna förändrats och inriktningsbeslutet om utrivning av Hednäs kraftverk, innebär att de planerade fiskvandringsåtgärderna inte blir aktuella.

– Vi bedömer att en avveckling av Hednäs skapar förutsättningar för en bättre vattenmiljö lokalt, den naturliga vandringen för lax och öring kan återskapas och där dammen finns idag kommer det att bli en strömvattenmiljö vilken gynnar både fisk, insekter och filtrerare, konstaterar Stefan Forsgren.

När det blir aktuellt med rivning vet man inte ännu.

– Det beror på hur lång handläggningstiden blir hos mark- och miljödomstolen.

Normalårsproduktion för Hednäs kraftstation ligger på 9 GWh. Stefan Forsgren konstaterar att efter de kommande miljöåtgärder som man tror skulle krävas för att fortsätta driva anläggningen enligt de moderna miljökraven, skulle Skellefteå Kraft tappa mellan 1,5–2 GWh av årsproduktionen.

Styrelsens inriktningsbeslut omfattar även Kågeälven och Piteälven.

Prövningsprocessen för Kågeälven startar hösten 2022. Där har Skellefteå Kraft bara Storfallet som är en nedlagd reglerdamm, nedströms Storkågeträsket. De har inte bedrivit någon verksamhet där och det som återstår är några dämmande delar bestående av rester av den gamla dammen.

– Här är inriktningen att de kvarvarande dammresterna ska rivas ut, berättar Stefan Forsgren.

Det blir här en återgång till en naturlig fors och vattenfall. Utrivningen ger en sänkning av vattennivån vid dammläget på ungefär 3–4 decimeter.

Prövningsprocessen för Piteälven startar i september 2023. Skellefteå Kraft har beslutat att ansöka om nya miljövillkor för Sikfors kraftverk. Samtidigt ansöker de om ett återkallande av tillstånden för regleringsdammarna Malmesjaure, Rappen-Labbas och Pieskejaure vilket sannolikt i förlängningen innebär rivning av dessa anläggningar.

Skellefteå Kraft har, som Norran tidigare berättat, redan tagit ett inriktningsbeslut för kraftverken i Rickleån. Då beslutade Skellefteå Kraft att ansöka om ett återkallande av tillstånden för fortsatt drift för kraftverken Fredrikforsen, Sågforsen och Bruksforsen med tillhörande regleringsdammar. I den övre delen av Rickleån ansöker de om nya miljövillkor för driften av Älglunds och Bygdsiljums kraftverk samt årsreglermagasinen uppströms.

Den nationella planen
Regeringen har beslutat om en nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften och ändringar i förordningen om vattenverksamheter. Anledningen till förändringen är få till ett lagrum som innebär att vattenkraftsverksamheter får tidsbestämda miljötillstånd i stället för eviga så som den gamla vattenlagstiftningen varit. Det betyder att miljötillståndet i vattendragen ska provas regelbundet. Utifrån den nationella planen kommer alla vattenkraftverk i Sverige att prövas systematiskt. "

:love: :flyguy: :love: :flyguy:

Betis

Skönt att det än så länge inte bara är krig å hat överallt. :love:
I am the real one.
No fucking Spanish substitut.

Matte

Nä, hemska tider, men man får försöka glädja sig åt det lilla! :yeah:

Betis

Citat från: Matte skrivet mars 01, 2022, 20:31:16
Nä, hemska tider, men man får försöka glädja sig åt det lilla! :yeah:
Jo, ungefär det jag menade. ;D
I am the real one.
No fucking Spanish substitut.