Flugbindning>Artiklar>Thunder & Lightning
Thomas Andersson

 

1-2 Jag börjar med att fästa tråden på tuben med några varv. Det gör jag naturligtvis för att kunna fästa material och för att bygga en liten matta för materialet att vila mot. Risken är annars att det snurrar med bindtrådsvarven. Därefter fäster jag in en bit guld mini flatbraid som ska bli flugans tag. Jag spar minst 5 mm av plasttuben där kroken sedan ska kunna tryckas in. Efter 2-3 varv med mini flatbraiden fäster jag den med 2-3 varv bindtråd.

 

3. Sedan binder jag in en orange bit mini flatbraid på samma sätt som guld braiden. Jag lindar den med 2-3 varv och fäster in med 2-3 bindtrådsvarv.

 

4-6. Nu fäster jag in en lång bit FI gul antrongarn, den ska vara dubbelt så lång som stjärten kommer att bli. Jag fäster mitt på garnstumpen så att hälften pekar framåt längs tuben, och hälften pekar bakåt som stjärt.

Därefter viker jag den bakåt och fäster med några bindtrådsvarv. Allt mtrl sprids över tuben med tumnageln.

Stjärten taperas med hjälp av en sax.

 

7. Nu fäster jag in en bit guldtinsel som ska användas till ribb.

Därefter ska kroppen dubbas. Oftast försöker man att få kroppen svagt taperad, lite spolformad. Jag tycker inte att det är så viktigt, då jag använder mig av ice dubb som sedan borstas ut och blandas med hacklet.

 

8 – 9 Nu ska jag fästa in en taperad hackelfjäder. Det gör jag på traditionellt sätt i grovändan.

 

 

10-13 Hacklet lindas som ett ribb över kroppen hela vägen bak till stjärten. Jag börjar med ett helt varv det första hackelvarvet, och sedan ca 4 varv bakåt. Jag lindar sedan ribben i motsatt riktning över hackelfjädern och fäster med ett par varv bindtråd. Jag tar nu tag i höljet på ribben och skalar tråden genom att dra försiktigt i höljet. Därefter viker jag bakåt den skalade delen av ribben och fäster med ett par varv.

 

 

 

 

14-18 Nu ska första vingbunten fästas in. Jag använder mig av tre buntar rävhår i denna fluga. Jag tar små buntar rävhår som jag borstar ur med hjälp av en kardborreborste. Jag försöker få det så rent från kort underull som jag bara kan, men utan att förstöra fylligheten i bunten. De längsta stickelstråna drar jag ur bunten och kasserar.
Jag fäster håret med spetsarna framåt för att sedan vika bunten bakåt och sprida håret runt tuben. Vingens längd ska sträcka sig till stjärtens början. Jag fäster med ett par varv bindtråd och binder en till likadan bunt på samma sätt. Men denna sista bunt ska sträcka sig längre än stjärten.

Viktigt är att se till att det finns plats på tuben för minst ett varv hackel på själva grovtuben.

 

 

19-21 Jag fäster mitt hackel i spetsen och nu lindar jag det medsols ett varv över inbindningspunkten på vingen och ett varv på tuben. Sedan går jag ner på tunntuben och ett varv på den. Jag stryker med fingrarna så att hacklet delar sig mitt på och hamnar på sidorna av vingen.

 

 

22-25 Sista vingen binder jag in på samma sätt som de andra två. Men nu ska den vara så lång att den sträcker sig minst tubens dubbla längd.

Jag snedskär tunna slangen och trär på en kona. Därefter tar jag tag i tunna slangen som sticker ut ur konan med en tång, och drar försiktigt ner konan mot vingen. Nu kan man ta en droppe superlim på bindtråden och det är enda gången jag godkänner superlim.
Jag klipper av slangen nära konan och ca 2-3 mm lämnas utanför den. Därefter bränner jag en liten krage på slangen mot konan.

 

 

26-28 Slutprodukten framifrån, bakifrån och från sidan.

 

 

Thomas Andersson 2007-03-09
med hjälp av Sarah Wallskog

 

 

Till Förstasidan Till Förstasidan Namnlöst dokument

© Fiskelust.se